Struktura organizacyjna

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

 • dr n.med. Katarzyna Dudek – Zastępca Dyrektora Instytutu
 • dr n. med. Joanna Sułkowska – Zastępca Dyrektora Instytutu
 • dr Andrzej Woźniak – Zastępca Dyrektora Instytutu
 • prof. dr hab. Franciszek Seneczko 
 • dr hab. Paweł Kolasa
 • dr hab. Zbigniew Morawiec
 • dr hab. Wojciech Gruszczyński
 • dr hab. Dariusz Witoński
 • dr hab. Grzegorz Piotrowski
 • dr Andrzej Woźniak
 • dr Robert Seliga
 • dr n.med. Joanna Sułkowska
 • dr n.med. Urszula Górecka
 • dr n.med. Ireneusz Jurczak
 • dr n.med. Ewa Lasota
 • dr n.med. Ryszard Leszczyński
 • dr n.med. Magdalena Leszczyńska-Filus
 • dr n.med. Elżbieta Łuczak
 • dr n.med. Bartłomiej Szrajber
 • dr n. med. Alicja Klimczak
 • dr n. med. Paweł Skoczylas
 • dr Anna Staszewska

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO

 • prof. dr hab. Adam Jaworski – Kierownik Katedry
 • dr Andrzej Woźniak – Z-ca Kierownika Zakładu
 • dr Robert Seliga
 • dr n. med. Joanna Sułkowska
 • dr n. med. Paweł Skoczylas
 • dr Anna Staszewska

KATEDRA PODSTAWOWYCH NAUK BIOMEDYCZNYCH


KATEDRA FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

 • dr hab. Dariusz Witoński - Kierownik Katedry
 • dr hab. Paweł Kolasa
 • dr hab. Wojciech Gruszczyński
 • dr n.med. Ryszard Leszczyński

KATEDRA DERMATOLOGII i KOSMETOLOGII

 • prof. dr hab. Franciszek Seneczko - Kierownik Katedry
 • dr n. med. Alicja Klimczak

ZAKŁAD FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII I MASAŻU

 • dr Katarzyna Dudek - Kierownik zakładu
 • dr n.med. Ewa Lasota
 • dr n.med. Urszula Górecka
 • dr n.med. Ryszard Leszczyński
 • dr n.med. Bartłomiej Szrajber