O nas

Instytut Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk kształci na studiach I° i II° na kierunkach: fizjoterapia, kosmetologia i zdrowie publiczne oraz prowadzi studia podyplomowe z zakresu: specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych oraz kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie i przygotowanie wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zawodów medycznych.

Bazą dydaktyczną Instytutu Nauk o Zdrowiu jest kompleks budynków na ul. Gdańskiej 121. Znajdują się tam sale do praktycznej nauki zawodu wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę, sale seminaryjne oraz laboratorium informatyczne. Zajęcia kliniczne odbywają się na terenie szpitala MSW i szpitala im. Kopernika w Łodzi. Poza tym Instytut współpracuje z wieloma przychodniami i gabinetami kosmetologicznymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Instytut dąży do systematycznego unowocześniania bazy naukowo – dydaktycznej poprzez zakup sprzętu, tworzenie kolejnych nowych laboratoriów i pracowni oraz rozszerzania ofertę kształcenia praktycznego dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami ochrony zdrowia.

Profil badawczy Instytutu Nauk o Zdrowiu obejmuje badania zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej jest możliwy poprzez podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych.