Kierunki studiów

Fizjoterapia – studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Program studiów kierunku Fizjoterapia, dostosowany jest do szybko rozwijającego się rynku potrzeb fizjoterapeutycznych oraz starzejącego się społeczeństwa. Kierunek przygotowuje studentów do zawodu terapeuty z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Zajęcia obejmują wiedzę, dotyczącą człowieka i dysfunkcji jego narządów ruchu, stosowania ćwiczeń leczniczych oraz zabiegów, a także gimnastyki korekcyjnej w szkołach.

Dlaczego warto? 

 • zajęcia praktyczne i staże stanowią ogromną większość wszystkich zajęć prowadzonych podczas studiów,
 • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk w placówkach, m.in.: Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, a także w innych szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach,
 • studia mają charakter dwustopniowy, co daje studentom możliwość uzyskania stopnia magistra,
 • praktyki stwarzają dużą szansę znalezienia pracy już w trakcie studiów,
 • większość przedmiotów jest prowadzona przez specjalistów medycznych,

Zdrowie publiczne - studia licencjackie - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Absolwent rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej.

Ponadto, studia kształtują umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych
  i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
 • podejmowanie działań w zakresie prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej zakładu opieki zdrowotnej,
 • podejmowanie działań w zakresie marketingu jednostek medycznych,
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej  i promocji zdrowia,
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym. 

Dlaczego warto?

 • Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w ramach studiów w takich instytucjach jak m.in: Ministerstwo Zdrowia, Placówki prowadzące działalność leczniczą, Zakłady Ubezpieczeń, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego
 • Na kierunku Zdrowie publiczne zajęcia i wykłady prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia. Sprawia to, że tematyka zajęć jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, a zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem

Kosmetologia – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dynamiczny rozwój rynku towarów i usług kosmetycznych sprawia, że w ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny kosmetologii. Kosmetolog to specjalista pracujący nad poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Zajmuje się także problemami zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny. Absolwenci kierunku Kosmetologia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów – dermatologów, kosmetologów i fizjoterapeutów, którzy w teoretyczny i praktyczny sposób przekazują zakres wiedzy
 • Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pracy w gabinetach o pełnym zakresie świadczonych usług, a także poznają szczegóły współpracy z lekarzem dermatologiem
 • Program studiów przewiduje odbycie praktyk, pomagających w zdobywaniu doświadczenia zawodowego